Den liturgiska människan: Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen.

Varje gudstjänst firas för att världen ska bli vad den är tänkt att vara. Teologen David Fagerberg guidar läsaren i den rysk-ortodoxe teologen Alexander Schmemanns vision av den kristna gudstjänsten. Jag har skrivit förordet.

Author: Swace

Share This Post On