Hem

Jag är professor emerita (pensionär) i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap, vid Uppsala universitet. Jag är också präst i Svenska kyrkan.
Att jag är pensionär betyder att jag är fri att arbeta med vad jag vill. I praktiken innebär det både egna skrivprojekt och skrivuppdrag, liksom föreläsningar i framför allt kyrkans sammanhang. Ibland tjänstgör jag som präst. Jag prioriterar också omsorgen om klimat och miljö högt och leder bland annat en samtalsgrupp om klimatet i min församling.


”Att skriva är det enda sättet att tala utan att bli avbruten.”
Jules Renard
”Man föds inte till kvinna, man blir det.”
Simone de Beauvoir
”Det tryckta ordet har makt.”
Martin Luther
”Tankar tar tid.”
Bodil Jönsson