Föreläsningar


Kommande föreläsningar

29 mars 2023 12.15-14.30

Webinarium om Queer diakoni. För information och Zoomlänk se här.


Jag föreläser om många olika ämnen och sammanhang. Vanligen handlar det om gudstjänst, diakoni eller kyrka, ofta med ett genusperspektiv. Sammanhanget kan vara en kväll i församlingshemmet, eller medverkan i en fortbildning, där jag håller i uppläggningen av en hel dag. Ett urval av det jag föreläst om de senaste åren hittar du i listan nedan. Föredragen på engelska är från vetenskapliga konferenser eller utbildningar. Är du intresserad av ämnet kan jag oftast översätta till svenska och till ett mindre akademiskt språk.

Boka mig som föreläsare

För bokningar kontakta mig på ninna.edgardh@crs.uu.se eller telefon 0733-130705.


Tidigare föreläsningar

2023

8 mars 2023 ”Feministisk liturgi tjugo år senare – tillbakablick och spaning mot framtiden” föreläsning på Enskilda högskolan i Bromma. Kl 10-11.30. Se föredraget på Youtube

2022

30 november “Diakonins kyrka” föredrag för anställda i Lidingö församling.

29 november Medverkan i webinarium om Erik Sidenvalls bok Medarbetare. En historia om organisation och lekfolksuppdrag i Svenska kyrkan. Ta del av webbinariumet här

28 oktober “Welfare, religion and the nation state – the Swedish case” lecture at the conference Limits to neighbourly love. The nation state, welfare and religion, Heidelberg University.

31 augusti och 21 september ”Diakoni som gudsrikespraktik” föreläsning och deltagande i panelsamtal vid Luleå stifts präst- och diakonmöte i Umeå respektive Luleå. /span>

29 september ”Diakoni som evangelium och liturgi som social praktik” föreläsning vid konvent för präster och diakoner i Värmdö kontrakt, Kyrkans hus, Orminge centrum.

17 maj ”Diakoni som evangelium och liturgi som social praktik” föreläsning vid präst- och diakonmöte i Stockholms stift.

6 maj ”Vem tillagade Jesu sista måltid med lärjungarna?” inledning till bibelworkshop i anslutning till Palestinsk kulturfestival, Missionskyrkan i Uppsala.

2021

26 november Inledning till seminarium ”Kvinnorum i förändring” i Universitetshuset i Uppsala om textilkonstnären Berit Sahlströms verk, bland annat väven Kvinnorum i Sal XI, som bygger på och omformulerar ett grupporträtt från 1911 i teologiska fakultetsrummet. Väven adresserar kvinnors liv, arbete och representation vid Uppsala universitet i allmänhet och i seminariekulturen i synnerhet. Ta del av seminariet här

4 november ”Diakonins kyrka” föreläsning för emeritikretsen av präster i Uppsala.

26 oktober ”Diakonins kyrka” digital föreläsning i Uddevalla kontrakt.

12 oktober ”Det gemensamma gudsmötet” digital medverkan i fortbildning i Göteborgs stift.

11 oktober ”Diakonins teologi – varför ska kyrkan bidra i samhället?” föreläsning vid präst- och diakonmöte i Härnösands stift.

September  ”Teologi och omsorgens kyrka” inspelad miniföreläsning för konvent i Växjö stift.

2 mars ”Diakonins kyrka” digital föreläsning vid kontraktskonvent för präster och diakoner i Upplands västra kontrakt.

5 februari ”Diakonins kyrka” digital medverkan i föreläsningsserie Höjder och djup för anställda, förtroendevalda och ideella i Göteborgs stift.

2020

28 augusti 16 december ”Diakonins kyrka” digital medverkan i personaldag i Täby församling.

3 december ”Diakonins kyrka” digital medverkan vid kontraktskonvent i Uppsala kontrakt.

15 oktober ”Ett annat centrum – att möta Gud i marginalen” digital medverkan vid konferens för nätverket Ett annat centrum, Luleå.

28 augusti ”Diakonins kyrka” föredrag vid personaldagar i Högalids församling, Marielunds kursgård, Stockholm.

11 juni ”Vad händer när vi gör som vi göra? Att tänka och formulera kontextuell teologi” digitalt seminarium med nätverket Ett annat centrum i Svenska kyrkan.

9 juni ”Diakonins kyrka”, digitalt seminarium med Falu pastorat.

8 mars ”Diakonins kyrka”, föredrag i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm.

25 februari ”Teologiskt trovärdig församlingsdiakoni”, föredrag vid Teologiskt rådslag i biskopsgården, Strängnäs stift.

20 januari ”Diakonins kyrka” föredrag vid nätverksträff för främjande av diakonalt ledarskap, Sensus, Stockholm.

15 januari ”Diakonins kyrka” föredrag för präster och diakoner i Visby stift.

2019

15 – 16 oktober, ”Teologi för en diakonal kyrka” föredrag vid konferens Teologi i tiden: Tro – samhälle – engagemang

9 oktober, ”Diakonin och omsorgens kris” föredrag vid fortbildningsdagar i Växjö stift.

12 juni. ”Gudstjänst i folkkyrkan – ett perspektiv från grannlandet” föredrag vid biskopens fagdager for prester, 11-12 juni 2019, Sundvolden hotel, Oslo

6 maj. ”Omsorgen om vårt gemensamma hem – att läsa Laudato Si i församlingen”  samtalsinlägg vid temakväll på Newmaninstitutet i Uppsala om klimatkrisen.

6 april. ”Diakoni i centrum och periferi” föredrag på Vårsta diakoni, Härnösand.

21 februari.Diakoni som teologi” föredrag för teologiska nätverket i Stockholms stift.

2018

29 november.Diakoni tur och retur. Teorier, forskning och diakonal verklighet” Föredrag vid biskopens diakondag, Åkersbergs stiftsgård, Lund.

26 november. Samtalsledare vid minisymposium om institutionssjälavård – möte mellan praktiker och forskare i Kyrkans hus, Uppsala.

9 oktober. ”Med en ny handbok i Guds tjänst” Präst- och diakonfortbildning i Härnösands stift, Sundsvall.

3 oktober.Breaking the Bread – Communicating Christian faith in a Late Modern Nordic Context” at LUMEN colloquium, Aarhus, Denmark, on The Relation between Liturgy and Society.

14 juni “Secularism, Church Bells and Muslim Calls for Prayer – religious realities challenging academic disciplinary borders” paper presented at the 9th Conference of the International Society for Empirical Research in Theology, with the theme “Shifting Borders in Empirical Theology”. Faculty of Theology, University of Helsinki.

2017

17 oktober.Varför firar vi gudstjänst?”, Föredrag i Botkyrka församling, Svenska kyrkan.

17 januari. ”Diakoni, kyrka och kön” , Föredrag vid nätverksdagar om diakonal utveckling 16 – 18 januari 2017, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan , Svenska kyrkan, Uppsala.

2016

3 december. Workshop i projektet Dansa tro, dansa liv., 2-4 december, Karlstad stift, Hannemo kursgård, Västra Ämtervik.

23 november. ”Gudstjänst i tiden”. Föredrag vid det nordiska gudstjänstnätverket Leitourgias årskonferens, 22-25 november, Esbo, Finland.

15 november. ”Din är makten – om makt och kön i församlingen”. Föredrag vid utbildning i kyrkligt ledarskap, Åkersbergs stiftsgård, Höör.

1-2 november. ”A Queer Perspective on Nordic Ecclesiology”. Föredrag på nordisk forskarskola och PhD-utbildning vid Menighetsfakulteten, Oslo.

29 oktober. ”Om dansen i kyrkan”. Föredrag vid dansfestival i Gottsunda, Uppsala.

20 oktober. ”Luther and the Swedes – from obligation to liberation” Lecture at the conference La Réforme. Quel héritage pour L’Europe?, Université Paris-Sorbonne, Paris. 27 september. ”När diakoni blir vetenskap” och ”Diakonin som kyrkans ansikte”. Föredrag vid fortbildning för diakoner i Västerås stift. Stiftsgården, Rättvik.

15-17 september. “Beyond the secular – an in-depth study of parenting in 21st century Sweden” and “Social agency as a basic trait of the Christian church”. Papers presented at the Diaconia in dialogue. 6th Biennial Conference for Research in Diaconia and Christian Social Practice, Helsinki, Finland.

7 juli. Inlägg om Sinnesrogudstjänster i seminariet Vägen ur ett beroende – nya behandlingsstrategier. Almedalen, Campus Gotland. Arr. U-FOLD, Uppsala Universitet.Se seminariet här.

12 maj. ”Liturgi i förändring – gudstjänstreform i ett internationellt – ekumeniskt perspektiv” Föredrag vid ekumenisk samling om Svenska kyrkans handboksarbete, Uppsala.

4 maj. ”Gudstjänst som tradition och kommunikation”, Gudstjänstnätverk i Linköpings stift, Vårdnäs stiftsgård.

26-28 april. ”Family, Church and Tradition in 21th century Sweden” Paper presented at the conference A Nordic Perspective on Ecclesiology and Ethnography, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala.

21 april ”Liturgi i förändring – gudstjänstreformer i Norden 50 år efter Andra Vatikankonciliet” Föreläsning i praktisk teologi, Helsingfors universitet.

11 april ”Maria i våra hjärtan. Maria i folktro och kyrkans tradition”, Sollentuna kyrka.

7 april. ”Sinnesro – en gudstjänst för alla?”, Föredrag för Nätverket för Sinnesrogudstjänster i Stockholms stift, Stockholm.

2015

17 november. Din är makten – om makt och kön i församlingen Föreläsning på kurs i Kyrkligt ledarskap, i samverkan mellan Malmö högskola, Lunds universitet och Svenska kyrkan, Åkersbergs stiftsgård.

26 oktober. Ecclesiology in a Nordic Context: Challenges of Particularity and Coherence Introduktionsföreläsning vid Researching Ecclesial Bodies. Symposium on the Challenges of Particularity and Coherence in Ecclesiology, Uppsala University.

8 oktober. ”Kristi kropp i livets dans” Föredrag om kropp och rörelse i gudstjänsten vid samling för dansnätverket i Uppsala stift på stiftsgården Breidagård, Uppsala.

6–7 oktober. Workshop på temat ”Fri att vara kyrka. Om ande och ordning i församlingen” i samband med fortbildningsdagar för präster i Härnösands stift, Hallstaberget, Sollefteå.

21 augusti. Föredrag om Sinnesrogudstjänster i samband med bokrelease för boken ”Vägar till befrielse och temadag om Oxfordgrupper, AA:s 12 steg, Ignatius andliga övningar och Sinnesro/Recovery” i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm kl 9.30-17.00. Öppet arrangemang.

10–15 augusti. “Bodily formation in a Secular Time”. Paper presentation at the congress of Societas Liturgica, Quebec, Canada.

14 april. ”Kyrkan som kön”. Föredrag vid temadag om Kyrka i nutid på Teologiska högskolan i Bromma.

22 mars. ”Maria i våra hjärtan – mariabilder och mariatraditioner i folktron och i kyrkan”. Föredrag i Västerås domkyrka.

21 mars. ”Marias återkomst och vår”. Föredrag vid Uppsala ekumeniska kvinnoråds kvinnofrukost i Missionskyrkan, Uppsala.

18 mars. ”Maria i folktro och tradition”. Föredrag i Valö församlingshem.

2 mars. “Serenity Prayer Services – a Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective”. Föredrag vid universitetet i Reykjavik, Island.

2014

27 oktober. ”Marias återkomst och vår”. Föredrag på Katedralkaféet, Uppsala domkyrkoförsamling.

18 september. “Serenity Prayer Services – a Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective”. Paper presented at the conference Diaconia Under Pressure, Ersta, Stockholm.

28 april. ”Utsatt eller insatt? – en folkkyrka i mariginalen” Föredrag vid Temadag om folkkyrkan i Tegs kyrka för Svenska kyrkan i Umeå.

25–26 mars. ”Sinnesrogudstjänster” Dubbelseminarium vid temadagar om Vuxnas väg vid Johannelunds teologiska högskola.

24 mars. “A female face of the church? Liturgy and diaconal practice in a Nordic context”. Föreläsning på doktorandkurs ”Diakoni, verdier og profesjonell praksis” vid Diakonhjemmet i Oslo.

2013

11 oktober. ”Samhällets förändring och gudstjänstens. En bakgrund till arbetet med våra gudstjänstböcker”. Föredrag vid upptakt för Equmeniakyrkans arbete med ny handbok, Teologiska högskolan, Bromma.

20–22 maj. “Welfare, Religion and Gender: Scandinavian experiences in European perspective”. Paper presenterat vid Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy. An interdisciplinary conference.

24–27 april. “The path between University and Church in Sweden”. Paper presenterat vid konferens om Liminal Protestantism. The institutional future of Protestant Churches in NW-Europe. Doorn, Holland.

20 februari. ”Från bokstav och notbild till levande gudstjänst. Handboksförslaget i församlingens vardag”. Föreläsning vid Skara stifts profilkurs för präster och kyrkomusiker.

2012

12 november. ”Hon står mellan raderna och ser på mig. Att forska om kyrka och kön”. Installationsföreläsning i samband med professorsutnämning, Uppsala Universitet.

5-7 september. “Welfare, Religion and Gender. Scandinavian Experiences in a European Perspective”. Föreläsning vid konferensen Neue soziale Bewegungen als Herausforderung sozialkirchlichen Handelns – Zur Neuformatierung der Zivilgesellschaft seit dem Ende der 1960er Jahre, Bochum University.

Maj ”Att nå fram med budskapet – språkets betydelse i den nya kyrkohandboken”. Föredrag på Svenska kyrkan kommunikationsdagar, Stockholm Water Front.

18-19 april. Föreläsare vid två seminariedagar i Söderhamn och Uppsala för Uppsala stift inför försöksverksamhet med ny kyrkohandbok.

8 mars. ”Den nya kyrkohandboken och det gudstjänstliv den är till för”. Föredrag på kontraktskonvent för Älvdals kontrakt, Billdals kyrka, Göteborg, 8 mars.

4 februari. Medverkan i strömmen ”Högmässans teologi och spiritualitet” vid Teologifestivalen, Missionskyrkan, Uppsala.

5-8 januari. “Worship in time. Worship in the Church of Sweden 1968-2008”. Paper presenterat vid seminariet Liturgy and Hermeneutics, North American Academy of Liturgy, Montreal.

2011

Oktober. Gudsrikets strukturer – en nödvändig omöjlighet. Svenska kyrkans forskardagar.