Skogens tio budord överlämnas till ärkebiskopen

/

 

Den 12 december överlämnades uppropet och budorden med över 10 000 namnunderskrifter till
Svenska kyrkans nye ärkebiskop, Martin Modéus, som ett uttryck för den förväntan många har på
kyrkan som skogsförvaltare.

 

Modéus tillträder en tid av planetärt nödläge, med klimatkris, stora hot mot den biologiska
mångfalden, utbredd fattigdom, krig och flyktingskap. Därför vill vi uppmuntra honom att verka för
att kyrkan ska gå före i att värna skogens många värden. Vår förhoppning är att budorden kan vara
till hjälp i detta.

 

Med vid överlämnandet var förutom jag själv, docenten i skogsekologi Ola Engelmark, prästen och
teol dr Anna Karin Hammar och konstnären Åsa Elzén, som tillsammans med Malin Arnell arbetar
med ett offentligt konstuppdrag med anknytning till Fogelstad, med titeln Skogen kallar – Ett oändligt
kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap.

Author: Swace

Dela detta inlägg