Med en ny bok i handen

Det är en fantastisk känsla att hålla en bok en själv skrivit i sin hand för första gången. Det är så oändligt mycket arbete som ligger bakom de hekton tryckta ord som nu samlats ihop mellan två pärmar. Boken Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning har sitt ursprung i forskningsprojekt som jag var med och sökte medel för redan 2003. Vi fick anslaget och så småningom ännu ett och ett till. Parallellt med att jag fortsatte min forskning om gudstjänst och kyrka så växte en helt ny specialitet fram ur mitt intresse för kyrka och samhällsfrågor, nämligen diakonin.

 

Ur forskningen kom rapporter och artiklar och böcker, mestadels på engelska. Men så småningom kände jag att jag ville dra ihop lite fler trådar, vinkla saker på just mitt sätt och framför allt skriva på svenska, så att resultaten kunde bli tillgängliga för bredare kretsar av aktiva personer inom kyrkorna i Sverige.

 

Men att få tid att skriva är inte lätt, inte ens för en forskare. Det är mycket undervisning och administration som ska skötas och tiden splittras upp, så arbetet med boken har tagit flera år.

 

Men så kom då ögonblicket när jag fick riva upp kuvertet från förlaget och ta boken i handen. Sen började jag bläddra och kände direkt att jag var väldigt nöjd med hur den kändes, inte tung och vetenskaplig på ett tråkigt sätt, utan tillgänglig, möjlig att ta sig igenom. Så hoppas ja nu att fler ska känna. Beställ från valfri nätbokhandel eller från verbum.se. Ni som läser får jättegärna höra av er och berätta om era reaktioner. Då kan jag lära mig mera och det är ändå det som det innebär att vara forskare.

Author: ninnaedgardh

Dela detta inlägg