Kontakt

Vill du få kontakt med mig är det lättast att maila ninna.edgardh@crs.uu.se. Du kan också nå mig på min mobiltelefon: 0733-130705. Vill du skicka något till mig går det bra på min universitetsadress: Ninna Edgardh, CRS, Box 511, 751 20 Uppsala.