Feminism och kyrkan. På spaning efter jämställdheten.

Går det att vara feminist och kristen? Kan feminism leda till befrielse för både män och kvinnor? Det är några av frågorna i denna antologi där jag medverkar med ett kapitel om gudstjänstens språk. En samtalsguide finns att gratis ladda ned om du vill använda boken i en samtalsgrupp.

Author: Swace

Share This Post On