I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning.

Martha Blomquist (red.) Skrifter från Centrum för genusvetenskap 1, Uppsala universitet 2006.I kapitlet ”Varför genusfrågorna kom sist – om att integrera genus i ett internationellt forskningsprojekt” (sid. 13-33) berättar jag om mina erfarenheter av att försöka integrera genus som ett av flera perspektiv i ett stort europeiskt forskningsprojekt om kyrka och välfärd.

Author: Swace

Share This Post On