Liturgi och språk.

Den kristna kyrkan har en lång tradition av att tala om Gud som en person med manligt kön. Kvinnor har fått vänja sig vid att känna sig medräknade när det talas om att alla ska ”bli bröder”. I kapitlet ”Guds tal eller vårt? Om vägar bortom ett inklusivt gudstjänstspråk” (sid. 24-46) diskuterar jag tänkbara vägar att göra kvinnor mer språkligt synliga.

Author: Swace

Share This Post On