Other texts


Articles in journals

”Skogens tio budord om frihet under ansvar” med Anna Karin Hammar, Land Skogsbruk 32, 5 augusti 2022, sid. 3.

”Gudstjänst efter pandemin” Svensk kyrkotidning 1/2022, 6-9.

”Praktisk teologi i ny skepnad, Svensk Teologisk Kvartalskrift 97” 2021, 5–26. DOI

”Nattvard ad hoc: Svenska kyrkans nattvardsfirande under pandemin.” St. Sunniva 1/2021, 26-32.

”Research in a time of liturgical change – Nordic perspectives, Praktische Theologie, vol. 55, no. 2” 2020, pp. 82-87. DOI

”Äntligen #tacosöndag” Korsväg 3/2018, 54-56

”Mer än  handling: diakoniforskning ger kyrkan större tyngd” Svensk kyrkotidning, 3/2018, 80-83.

“The gender order of prophetic diaconia” med Erik Lundström, Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 1/2017, 38-50.

“Embracing the Future: The Church of Sweden in Continuous Reformation” Journal of The European Society of Women in Theological Research, Leuven-Paris-Bristol. 25/2017, 67-80.

“Nätverk och tidskrift stärker diakoniforskning” Svensk kyrkotidning, 3/2017, 78.

”Nordiska perspektiv på gudstjänstreformer” Årsbok för svenskt gudstjänstliv, 91/2016, 171-181.

”Väl utbildade medarbetare orkar stå upp för utsatta” Svensk kyrkotidning, 2016, 280.

”Gudstjänst i tiden: – ekumenik, uppståndelsehopp och en kyrka som söker sin kropp” Svensk kyrkotidning, 12/2016, 380-384.

“Liturgical reforms and issues of power and authority” Studia Liturgica, vol 44, 1-2/2014, 66-81.

“Gud, ge mig sinnesro. Om sinnesrogudstjänstens plats i Svenska kyrkans gudstjänstförnyelse” Svensk teologisk kvartalstidskrift, (89), 2/2013, 54-64.

”Hon står mellan raderna och ser på mig ‒ att forska om kyrka och kön” Föreläsning vid professorsinstallation 12 november 2012, tryckt i Svensk kyrkotidning, nr 26/2012, s. 494f. Installationsföreläsning.pdf

“Gender and the study of Christian Social Practice” Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 2/2010. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 72-87.

”Diakoni och gudstjänst – en relation med förhinder” Svensk kyrkotidning 5-6/2008 (4875), 56-68.

“Difference and Desire. A Queer Reading” Dialog. A Journal of Theology. Volume 48, Number 1, Spring 2009, 42-48.

”Towards a Theology of Gathering and Sending” Worship, November 2008, vol. 82:6, 505–518.

“The Theology of Gathering and Sending; a Challenge from Feminist Liturgy” International Journal for the Study of the Christian Church volume 6, number 2 July 2006, 144-165.

”Rättvisan och gemenskapens grundackord” Rik rättvisa 2004, 10-12.

”Hon ler mot den dag som kommer – Bibeln som problem och möjlighet för kvinnors frigörelse” in Svensk kyrkotidning 21/22 (4677), årgång 98, May 24, 2002, 55-57.

”Rättvisa och rättfärdiggörelse” in Svensk Kyrkotidning 1-2 (4628) January 12, 2001, p. 3.

”På väg mot ett emancipatoriskt gudstjänstspråk” in Svensk Kyrkotidning 3-4 (4628) January 26, 2001, 23-24.

“Mrs Murphy’s Arising from the Pew: Ecclesiological Implications” Ecumenical Review vol 53:1, January 2001, 5-13.

”Gudstjänst som förvandling” in Svensk Kyrkotidning 52 (4627) December 29, 2000, 604.

”Kallelse i uppförsbacke – om kvinnor som präster i den världsvida kyrkan” in Svensk Kyrkotidning 41-42 (4619) October 13, 2000, 460-463.

”Kvinnorna och den nya kyrkoordningen” in Svensk kyrkotidning nr 18-19 (4570), May 7, 1999, 228-231.

”Från barnkammaren till altaret – om gudstjänsten som arena för kyrklig kvinnokamp” Nytt Norskt Kirkeblad nr 6-7, August 1998, 36-43.

”Sophia – a possible Christian and Feminist Wisdom” Feminist Theology 16, September 1997, 32-54.

Published online

“Kristi blod förenas med vårt blod” Essä för Tidskriften Evangelium, #10, 24 mars, 2015. www.tidskriftenevangelium.se

Rapport från årskonferensen för det nordiska gudstjänstnätverket Leitourgia, samt predikan hållen vid inledningsgudstjänsten till konferensen. Tidskriften Evangelium #9, 16 december 2014.

Articles in newspapers

”Vi dinglar i en skör tråd av beroende” Uppsala Nya Tidning November 9, 2006, A4.