Here you find the books that I have written, edited or contributed in.
Most are written in Swedish.
Books written in English or German can be found under a certain tag.

    All
    Monographs
    Chapters
    Chapters/Books in English and German

The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research

Pete Ward and Knut Tveitereid (red), Wiley & Sons Ltd, 2022.

”Queer Theology” s. 243-251.

Med Gud och hans vänskap. På spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden

Joel Halldorf och Jonas Ideström (red.), Libris förlag, 2022.

“Det DNA som formar oss. Om kyrkan och diakonins subjekt” s. 283-297.

Diakoni – reflektion och praktik

Elisabeth Christiansson Drake, Mats J. Hansson och Stig Linde (red.), Stockholm: Verbum, 2022

“Diakonalt evangelium i en utmattad tid” s. 141-161.

Tidegärden i kyrkotraditionerna

2021

“Ställa om – och sen? Pandemins effekter på gudstjänst och församlingsliv i Svenska kyrkan” Årsbok för Svenskt gudstjänstliv, 96, 2021, s. 196-192

Svenskt Gudstjänstliv (lu.se)

What Really Matters: Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2018. 138-156

Jonas Ideström & Tone Stangeland Kaufman (red.)

This volume is about ecclesiology and ethnography and what really matters in such academic work. How can material from field studies be used in a theological conversation? How does theology matter in analysis of fieldwork material? In my chapter “Where we belong: Family as an Overlooked Interspace in the Passing On of Christian Tradition in Twenty-First Century Sweden” I present results from an interview study with Swedish parents.

Can be ordered from: www.wipfandstock.com

Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning.

Verbum förlag 2019.

Omsorgen om varandra och den jord vi bebor bärs i hög grad av kvinnor, men marginaliseras i vår tid ofta i förhållande till sådant som ger snabbare utdelning i form av pengar och status. Bokens grundläggande budskap är att diakonins kyrka behövs, som en motkraft mot denna omsorgens utmattning.

Can be ordered from: verbum.se

Den liturgiska människan: Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen.

David Fagerberg. Örebro: Marcus Förlag, 2018.

Varje gudstjänst firas för att världen ska bli vad den är tänkt att vara. Teologen David Fagerberg guidar läsaren i den rysk-ortodoxe teologen Alexander Schmemanns vision av den kristna gudstjänsten. Jag har skrivit förordet.

Kristen gudstjänst – en introduktion

Stina Fallberg Sundmark (red.) Skellefteå: Artos & Norma, 2018

Boken är en introduktion till olika traditioner av kristet gudstjänstliv. Mitt kapitel ”Liturgin och kyrkornas enhet” handlar om ekumeniska aspekter på gudstjänstfirande.

Can be ordered from: www.artos.se

Den kommunikativa kyrkan: Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen

Birgitta Sarelin & Mikael Lindfelt (red.) Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016

Artiklarna behandlar kyrkan som kommunikativ arena ur en lång rad olika aspekter. Min egen artikel har titeln ”Ordet blir kött och slår upp sitt tält ibland oss: Om att fira gudstjänst i sin kropp” och handlar om försök att återerövra kroppens och rörelsens kommunikation i luthersk kyrkotradition

Ecclesiologica & alia: Studia in Honorem Sven-Erik Brodd

Erik Berggren & Maria Eckerdal, red. Bibliotheca Theologiae Practicae 96. Artos & Norma bokförlag, 2016

En samling uppsatser som hyllning till professor Sven-Erik Brodd I samband med hans pensionering från den kyrkovetenskapliga professuren vid Uppsala universitet I januari 2016. Min egen uppsats handlar om hur framväxten av Sinnesrogudstjänsterna i Sverige kan tolkas i förhållande till Svenska kyrkans självförståelse.

Can be ordered from: artos.se

Neue Soziale Bewegungen als Herausforderung Sozialkirchlichen Handelns.

Wilhelm Damberg & Traugott Jahnichen (Hrsg), Kohlhammer 2015

This is an anthology based on a German research project. I contribute with a chapter from another project in a chapter on “Welfare, Religion and Gender: Scandinavian experiences in European Perspective”, s. 103-113.

Can be ordered from: www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/Theologie/Neuerscheinungen/Neue-Soziale-Bewegungen-als-Herausforderung-sozialkirchlichen-Handelns-978-3-17-029236-9/

Ecclesiology in the Trenches: Theory and Method under Construction

Sune Fahlgren & Jonas Ideström (ed), Pickwick Publications, 2015.

A collection of articles on how ecclesiology has been studied at the theological faculty of Uppsala University during the last 20 years. In my chapter called “(De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body” I reflect on the difficulties of approaching the study of the Church from a feminist perspective, pp. 193-207.

Kapitlet kan läsas här.

Can be ordered from: www.wipfandstock.com

Diaconia against Poverty and Exclusion in Europe: Challenges, Contexts, Perspectives.

Johannes Eurich and Ingolf Hübner (ed.) Evangelische Verlagsanstalt GmbH, 2013.

This anthology is based on contributions from all over Europe to a conference on the involvement of churches in countering poverty and exclusion. My chapter is on “Gender and the Study of Christian Social Practice”, pp. 58-75.

Can be ordered from: www.eva-leipzig.de

Liturgiereformen in den Kirchen. 50 Jahre nach Sacrosanctum Concilium.

Gordon W Lathrop and Martin Stuflesser (Hrsg). Verlag Friedrich Pustet, 2013.

This is a volume based on keynote lectures held at the 24th Congress of the Ecumenical Liturgical organization Societas Liturgica in Würzburg 2013. The German translation of my lecture is called “Liturgische Reformen im Kontext von Macht und Autorität” (pp 81-101).

Can be ordered from: www.theologische-buchhandlung.de

Welfare, Religion and Gender in Post-apartheid South Africa: Constructing a South-North Dialogue.

Ignatius Swart et al (ed.), SUN PreSS, 2012.

This is an anthology based on contributions by South African authors, with comments from a Nordic perspective. My chapter is on “Welfare and religion in post-apartheid South Africa: Swedish/European comparisons from a gender perspective”, pp. 333-343.

Can be ordered from: www.africansunmedia.co.za

Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 2. Welfare and Religion in 21st century Europe: Gendered, Religious and Social Change.

Ashgate 2011. Edited with Anders Bäckström, Grace Davie and Per Pettersson.

This second volume on religion, gender and welfare in Europe explores the changing field of welfare organization and church traditions in Europe thematically from the perspectives of gender theory, theology and sociology. I am co-editor of the volume and author of the thematic chapter on gender.

Can be ordered from: www.ashgate.com

Welfare and Religion in 21st Century Europe: Volume 1. Configuring the Connections.

Ashgate 2010. Edited with Anders Bäckström, Grace Davie (chief editors) and Per Pettersson.

This is the first of two reports from a European project on welfare and religion in eight European countries. The book is organized around case studies performed in Finland, Norway, Sweden, England, Germany, France, Italy and Greece. I am co-editor of the volume and co-author of the chapter on Sweden.

Can be ordered from: www.ashgate.com

For the Sake of the World. Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavanaugh.

Jonas Ideström (ed), Pickwick Publications, 2009.

The theological reflections in this anthology represent a form of concrete ecclesiology critical theological reflections on the way the church as a social body is manifested in historical contexts. My chapter is called “Social Agent – a Queer Role for the Church”, pp. 65-85.

Can be ordered from: www.wipfandstock.com

Gudstjänstens mening. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 94

Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren och Stina Fallberg Sundmark (red.)

Gudstjänstens mening är en fråga att ständigt återvända till och reflektera över. Årsbok för Svenskt gudstjänstliv bearbetar frågan ur olika perspektiv med artiklar av bland andra Gordon Lathrop. Min egen artikel diskuterar Lathrops inflytande på nordisk teologi om gudstjänst.

Journal of the European Society for Women in Theological Research.

Vol 15 Scandinavian Critique of Anglo-American Feminist Theology Stenström et. al. ed. Peters, 2007.

Feminist theology has not really engaged with the highly gendered role of the church in social issues. My contribution to this yearbook is translated into German and deals with these issues under the title ”Die Rolle der Kirchen in der Wohlfahrtsarbeit – eine Genderperspektive”, pp. 103-118.www.poj.peeters-leuven.be

Can be ordered from: www.poj.peeters-leuven.be

Rites of Ordination and Commitment in the Churches of the Nordic Countries: Theology and Terminology.

Hans Raun Iversen ed. Museum Tusculanum Press, 2006.

The book brings together research on ordination rites practiced in the Nordic countries, including Greenland and the Färö Islands, by Orthodox and Roman Catholic as well as Lutheran and non-Lutheran protestant traditions. I contribute with a chapter on “The Relevance of Gender in Rites of Ordination”, pp. 539-549.

Can be ordered from: www.mtp.hum.ku.dk

Churches in Europe as Agents of Welfare – Sweden, Norway and Finland. Working Paper 2:1 from the project Welfare and Religion in a European Perspective.

With Anne Yeung and Per Pettersson, ed. Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 11, 2006.

I am co-writer of the introductory chapter as well as on the chapter on Sweden.

Can be ordered from: uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:46829/FULLTEXT01.pdf

Churches in Europe as Agents of Welfare – England, Germany, France, Italy and Greece. Working Paper 2:2 from the project Welfare and Religion in a European Perspective.

With Anne Yeung and Per Pettersson ed. Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 12, 2006.

Can be ordered from: uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:46830/FULLTEXT01.pdf

Welfare, Church and Gender in Eight European Countries. Working Paper 1 from the project Welfare and Religion in a European Perspective.

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 9, 2004

I am the editor of this working-paper and co-writer of the chapter on Sweden.

Can be ordered from: www.uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:46831/FULLTEXT01.pdf

Religious Change in Northern Europe. The Case of Sweden.

Co-authored with Anders Bäckström and Per Pettersson. Verbum, 2004.

The final report from the project “From State Church to Free Folk Church” comprising thirteen separate studies on the process of religious and social change in Sweden. The report draws these results together, taking into account the current debate about religion in modern societies.

Can be ordered from: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:47274/FULLTEXT02.pdf

Dissident Daughters; Feminist Liturgies in Global Context.

Teresa Berger (ed), Westminster John Knox Press, 2001.

This is an anthology on feminist liturgies worldwide, with examples of liturgies and contextual introductions from all continents. My chapter tells about the Sofia-masses in Stockholm and is called ”Lady Wisdom as Hostess for the Lord’s Supper”, pp. 159-174.

Can be ordered from: www.amazon.com/Dissident-Daughters-Feminist-Liturgies-Context/dp/0664223796

Vägar till befrielse – från Ignatius till de Tolv stegen.

Andreas Carlgren & Torbjörn Freij (red). Artos förlag (2015).

En antologi om mötet i vår tid mellan en spiritualitet med rötter hos Ignatius av Loyola på 1500-talet och Tolvstegsmetoden med ursprung i 1930-talets Oxfordgrupprörelse och Anonyma alkoholister. Historiska perspektiv kompletteras med praktiska erfarenheter. Mitt eget kapitel handlar om framväxten av Sinnesrogudstjänster som gudstjänstform inom Svenska kyrkan.

Can be ordered from: www.artos.se

Motstånd och förvandling – Gudstjänst på självförverkligandets marknad.

Åke Jonsson (red), Marcus förlag 2015

En antologi tänkt som inspiration för alla som arbetar med gudstjänst, men med särskild inriktning på den förnyelse av gudstjänstböcker som på går i flera kyrkor och samfund. Mitt kapitel handlar om hur frågar om makt och auktoritet aktualiseras i liturgiska reformer mot bakgrund av större maktförskjutningar i samtiden.

Can be ordered from: www.marcusforlag.se

Feminism och kyrkan. På spaning efter jämställdheten.

Lina Mattebo (red), Argument förlag 2014

Går det att vara feminist och kristen? Kan feminism leda till befrielse för både män och kvinnor? Det är några av frågorna i denna antologi där jag medverkar med ett kapitel om gudstjänstens språk. En samtalsguide finns att gratis ladda ned om du vill använda boken i en samtalsgrupp.

Can be ordered from: www.argument.se

Gudstjänst och vardag.

Årsbok för Svenskt gudstjänstliv 84, 2009

Gudstjänst och helgdag har det skrivits mycket om. Denna volym tar istället utgångspunkt i gudstjänstens förhållande till vardagen, det som ibland kallats liturgin efter liturgin. Jag medverkar med en längre artikel med titeln ”Från vardag till vardag: Den teologiska betydelsen av gudstjänstens Samling och Sändning”, sid. 85-108.

Can be ordered from: www.artos.se

Nya möjligheter: Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige.

Svenska kyrkan, 2009

Svenska kyrkans sociala roll förändrades med skiljandet från staten år 2000, men också genom många andra förändringar i samhället som utmanat välfärdens organisering. Jag medverkar med en artikel med titeln ”Diakoni och gudstjänst – en relation med förhinder”, sid. 62-66.

Can be ordered from: www.svenskakyrkan.se

Skillnader.

Årsbok för Kristen humanism och samhällssyn 2008

Årsbokens tema är Skillnader. Fokus i min artikel är strukturell diskriminering kopplad till kön och sexualitet. Skillnader i inställning till kön och sexualitet skapar idag djupa motsättningar som skär rätt igenom olika kyrkotraditioner. Artikeln har titeln ”Skillnad och begär – en queer läsning”, sid. 50-62.

Kan beställas från: info@kristenhumanism.org

Soppmässan.

Marika Andrae (red.) Hallgren & Björklund förlag 2008

Boken utgör en berättelse i ord och bild om Soppmässan som firas i Samariterhemmets kyrka i Uppsala varje torsdag sedan många år tillbaka, en mässa för alla, men särskilt för den som är hemlös. Jag medverkar med kapitlet ”Gudstjänst på gränsen – diakonal liturgi” sid. 118-120.

Can be ordered from: www.hallgren-bjorklund.se

Kära Ester! Texter om Feminism och kristen tro.

Eva Brunne, Helene Egnell, Maria Kjellsdotter Rydinger och Gunilla Lindén. Arcus 2006.

Artiklar skrivna i dialog med Ester Lutteman, som efter ett liv i kyrkans tjänst lämnade Svenska kyrkan 1957, sedan kyrkomötet beslutat att inte stödja förslaget om att kvinnor skulle kunna bli präster. Det kapitel jag skrivit handlar hur det är möjligt att förena Guds auktoritet och min egen, både i mitt personliga och i kyrkans liv.

Can be ordered from: www.arcusforlag.se

Varför ser ni mot himlen? Teologi och befrielse i globaliseringens tid.

Anders Runesson och Torbjörn Sjöholm (red). Stockholm: Verbum 2006

På vilket sätt kan teologin utgöra en konstruktiv kraft i kampen för rättvisa, demokrati och en ekologiskt hållbar framtid? Denna bok pekar på behovet av en teologi som utgår från historiska sammanhang och som medvetet tar ställning mot förtryck. Jag medverkar med kapitlet ”Rum för något nytt – principer för kontextuell liturgisk teologi”, sid. 52-69.

Can be ordered from: www.verbum.se

I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning.

Martha Blomquist (red.) Skrifter från Centrum för genusvetenskap 1, Uppsala universitet 2006.

Martha Blomquist (red.) Skrifter från Centrum för genusvetenskap 1, Uppsala universitet 2006.I kapitlet ”Varför genusfrågorna kom sist – om att integrera genus i ett internationellt forskningsprojekt” (sid. 13-33) berättar jag om mina erfarenheter av att försöka integrera genus som ett av flera perspektiv i ett stort europeiskt forskningsprojekt om kyrka och välfärd.

Can be ordered from: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:274941/FULLTEXT01.pdf

Församling – Här! Nu!

Från präst- och diakonmötet i Växjö 2005. Publikationer från Växjö stift nr 12, 2006

Är kvinnor underordnade i kyrkan, eller dominerar de i själva verket, medan männen hamnar i marginalen? I mitt kapitel ”Kvinnoförtryck eller kvinnodominans? Om att tyda genusverklighet i församlingen” (sid. 225-230) diskuterar jag hur genus skapas och upprätthålls i församlingslivet på ett sätt som vi oftast bara uppfattar som ”normalt”.

Säljes genom Växjö stift.

Lika olika som andra. Röster om mångfald i gudstjänst.

Uppsala: Svenska kyrkan, 2006

Kyrkan är ett ”vi” som har ambitionen att rymma också våra mänskliga olikheter. Kyrkans gudstjänster ska vara öppna för alla. Men vilka är dessa ”alla”? Hur undviker vi att det som är för alla inte passar någon? Vad gör vi med asymmetrierna? Det är frågor jag diskutear i kapitlet ”Gemenskap, auktoritet och självbild” sid. 103-112.

Enstaka exemplar kan beställas från författaren.

Religiös förändring i norra Europa. En studie av Sverige.

Med Anders Bäckström och Per Pettersson. Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 8 2004.

Boken utgör slutrapport från projektet Från statskyrka till fri folkkyrka, som undersökte förändringsprocesser i samband med kyrkans skiljande från staten år 2000. Grundtanken i boken är att kyrkan och tron inte är på väg att försvinna, men förändras när samhället förändras.

Can be ordered from: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:47274/FULLTEXT02.pdf

Liturgi och språk.

Årsbok för svenskt gudstjänstliv 78, 2003

Den kristna kyrkan har en lång tradition av att tala om Gud som en person med manligt kön. Kvinnor har fått vänja sig vid att känna sig medräknade när det talas om att alla ska ”bli bröder”. I kapitlet ”Guds tal eller vårt? Om vägar bortom ett inklusivt gudstjänstspråk” (sid. 24-46) diskuterar jag tänkbara vägar att göra kvinnor mer språkligt synliga.

Can be ordered from: www.artos.se

Hon gör allting nytt – att arbeta med Sofia och feministisk gudstjänst.

Mitt i församlingen 2003:2. Maria Rönn och Urban Engvall (red)

Sofia-gudstjänster började firas i Stockholm i mitten av 1990-talet. Sofia, det grekiska ordet för vishet, användes som ett namn för Gud i dessa gudstjänster, som också präglades av cirkeldans. Jag medverkar med flera kapitel (sid. 54-76) i boken som berättar om bakgrunden till gudstjänsterna och ger tips till den som vill pröva att fira en Sofia-gudstjänst.

Slut på förlaget.

Frivilligheten – en rörelse i tiden.

Temabok 1, Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala 2000

Under andra halvan av 1900-talet började Svenska kyrkan anställa personal för att göra sådant som tidigare hade utförts av frivilliga. Liksom i samhällets omsorgssektor var många av de nyanställda kvinnor. Jag medverkar i boken med kapitlet ”Från filantropi till trippelarbete – om frivillighet, kön och klass i globaliseringens Sverige”, sid. 16-20.

Slut på förlaget.

Ordets makt och tankens frihet. Om språket som maktfaktor.

Humanistdagarna vid Uppsala Universitet 1999. Rut Boström Andersson (red).

Det gudomliga skaparordet står i centrum för kristen tro. Det är ett mäktigt ord, men i kyrkan talas ogärna om makt. Mitt kapitel i denna antologi heter ”Från barnkammaren till altaret – om gudstjänsten som arena för kyrklig kvinnokamp” (sid. 83-90) och handlar om hur kvinnor i vår tid börjat ifrågasätta maktordningen i kyrkan, till och med i gudstjänsten.

Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008.

Arcus förlag 2010.

På 40 år har gudstjänstlivet i Svenska kyrkan gått från strikt enhetlighet till stor mångfald. På många sätt har delaktigheten blivit större. Vi vänder oss fortfarande till kyrkan vid livets stora händelser. Samtidigt går siffrorna ner för söndagens gudstjänstfirande. Hur ser de alternativa vägarna ut framåt? Och hur viktigt är egentligen gudstjänstfirandet?

Download the book as a pdf here

Jämställd i Kristus – en gudstjänstteologi.

Verbum 2005

En kristen gudstjänst bör präglas av att kvinnor och män har samma värde, rättigheter och ansvar som människor skapade av Gud. Men både kyrka och samhälle har länge präglats av en annan ordning, där män som grupp haft fördelar framför kvinnor. Boken är tänkt som en teologisk guide för dig som vill en förändring.

Slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas av författaren.

Feminism och liturgi. En ecklesiologisk studie.

Verbum 2001.

Min doktorsavhandling skildrar sammanhang där kvinnor medvetet försökt att förändra den kristna gudstjänsten efter feministiska principer. Vad tas i bruk av traditionen och vad läggs åt sidan? På vilket sätt kommer feminismen till uttryck? Är dessa gudstjänster fortfarande uttryck för samma kyrka?

Download the book as a pdf here

Folkkyrka – i solidaritet med kvinnor?

Tro & Tanke 1998:2. Svenska kyrkan

I spåren av FN:s kvinnoårtionde 1976-1986 tog Kyrkornas världsråd initiativ till det ekumeniska årtiondet <em>Kyrkor i solidaritet med kvinnor 1988-1998</em>. I Sverige utmanade nya mötesplatser och nya gudstjänstformer under kvinnors ledarskap folkkyrkan att vara en kyrka i verklig solidaritet också med kvinnor.

Slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas av författaren.

Sofia – den vishet vi förkunnar.

Tro & Tanke 1996:2. Svenska kyrkan

Hon uttalar sig med samma auktoritet som Jesus, Sofia, den heliga Visheten, som i Ordspråksboken berättar att hon var närvarande redan när världen skapades. Boken skildrar den kvinnligt personifierade gudomliga Visheten i judisk och kristen tradition, fram till hennes återkomst i den kyrkliga kvinnorörelsen i vår tid.

Slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas av författaren.

Frauen bewegen Europa. Die Erste Europäische Frauensynode – Anstöße zur Veränderung.

Gertraud Ladner and Michaela Moser ed. Thaur Druck- und Verlagshaus, 1997.

Anthology with reports and keynote addresses from the first Synod of Christian women, which was held in Gmunden, Austria in 1996. My chapter is called ”In einer noch zu schreibenden Geschichte stehend – Erfarhrungen einer nordischen Teilnehmerin der Frauen synode”, pp. 165-173.

Can be ordered from: Sold out.