Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008.

På 40 år har gudstjänstlivet i Svenska kyrkan gått från strikt enhetlighet till stor mångfald. På många sätt har delaktigheten blivit större. Vi vänder oss fortfarande till kyrkan vid livets stora händelser. Samtidigt går siffrorna ner för söndagens gudstjänstfirande. Hur ser de alternativa vägarna ut framåt? Och hur viktigt är egentligen gudstjänstfirandet?

Download the book as a pdf here

Author: Swace

Share This Post On