Skydda skogen Svenska kyrkan!

/

 

Inför att Svenska kyrkan skulle få en ny ärkebiskop i december 2022 var vi några som skapade en
namninsamling, där vi uppmanade Svenska kyrkan att bättre skydda sin värdefulla skog. Svenska
kyrkan är en av Sveriges största skogsförvaltare och har enligt lag i uppdrag att använda skogen för
att skapa goda ekonomiska förutsättningar för sin förkunnelse.

 

Men skogen har ju så många fler värden än de som ger klirr i kassan! Den utgör en kolsänka av stor
vikt i en tid när temperaturen i atmosfären fortsätter att öka. Den är del av ett ekosystem, som
många hotade arter av växter och djur är beroende av. Vi människor älskar också skogen. Vi lever av
den, vilar och motionerar i den, plockar bär och svamp i den, bygger hus av den och ibland känner vi
på ett särskilt sätt Guds närvaro i den.

 

Ska skogen bidra till kyrkans förkunnelse måste kyrkan gå före i att värna alla dessa värden.

 

Uppropet åtföljdes av Skogens tio budord som vi formulerat i dialog med skogsförvaltare och
naturvårdsexpertis.

Author: Swace

Dela detta inlägg