Sofia – den vishet vi förkunnar.

Hon uttalar sig med samma auktoritet som Jesus, Sofia, den heliga Visheten, som i Ordspråksboken berättar att hon var närvarande redan när världen skapades. Boken skildrar den kvinnligt personifierade gudomliga Visheten i judisk och kristen tradition, fram till hennes återkomst i den kyrkliga kvinnorörelsen i vår tid.

Slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas av författaren.

Author: Swace

Share This Post On