Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning.

Omsorgen om varandra och den jord vi bebor bärs i hög grad av kvinnor, men marginaliseras i vår tid ofta i förhållande till sådant som ger snabbare utdelning i form av pengar och status. Bokens grundläggande budskap är att diakonins kyrka behövs, som en motkraft mot denna omsorgens utmattning.

Author: Swace

Share This Post On