Frivilligheten – en rörelse i tiden.

Under andra halvan av 1900-talet började Svenska kyrkan anställa personal för att göra sådant som tidigare hade utförts av frivilliga. Liksom i samhällets omsorgssektor var många av de nyanställda kvinnor. Jag medverkar i boken med kapitlet ”Från filantropi till trippelarbete – om frivillighet, kön och klass i globaliseringens Sverige”, sid. 16-20.

Slut på förlaget.

Author: Swace

Share This Post On