Gudstjänst och vardag.

Gudstjänst och helgdag har det skrivits mycket om. Denna volym tar istället utgångspunkt i gudstjänstens förhållande till vardagen, det som ibland kallats liturgin efter liturgin. Jag medverkar med en längre artikel med titeln ”Från vardag till vardag: Den teologiska betydelsen av gudstjänstens Samling och Sändning”, sid. 85-108.

Author: Swace

Share This Post On