Gudstjänstens mening. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 94

Gudstjänstens mening är en fråga att ständigt återvända till och reflektera över. Årsbok för Svenskt gudstjänstliv bearbetar frågan ur olika perspektiv med artiklar av bland andra Gordon Lathrop. Min egen artikel diskuterar Lathrops inflytande på nordisk teologi om gudstjänst.

Author: Swace

Share This Post On