Jämställd i Kristus – en gudstjänstteologi.

En kristen gudstjänst bör präglas av att kvinnor och män har samma värde, rättigheter och ansvar som människor skapade av Gud. Men både kyrka och samhälle har länge präglats av en annan ordning, där män som grupp haft fördelar framför kvinnor. Boken är tänkt som en teologisk guide för dig som vill en förändring.

Slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas av författaren.

Author: Swace

Share This Post On