Kristen gudstjänst – en introduktion

Boken är en introduktion till olika traditioner av kristet gudstjänstliv. Mitt kapitel ”Liturgin och kyrkornas enhet” handlar om ekumeniska aspekter på gudstjänstfirande.

Author: Swace

Share This Post On