Lika olika som andra. Röster om mångfald i gudstjänst.

Kyrkan är ett ”vi” som har ambitionen att rymma också våra mänskliga olikheter. Kyrkans gudstjänster ska vara öppna för alla. Men vilka är dessa ”alla”? Hur undviker vi att det som är för alla inte passar någon? Vad gör vi med asymmetrierna? Det är frågor jag diskutear i kapitlet ”Gemenskap, auktoritet och självbild” sid. 103-112.

Enstaka exemplar kan beställas från författaren.

Author: Swace

Share This Post On