Nya möjligheter: Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige.

Svenska kyrkans sociala roll förändrades med skiljandet från staten år 2000, men också genom många andra förändringar i samhället som utmanat välfärdens organisering. Jag medverkar med en artikel med titeln ”Diakoni och gudstjänst – en relation med förhinder”, sid. 62-66.

Author: Swace

Share This Post On