Vägar till befrielse – från Ignatius till de Tolv stegen.

En antologi om mötet i vår tid mellan en spiritualitet med rötter hos Ignatius av Loyola på 1500-talet och Tolvstegsmetoden med ursprung i 1930-talets Oxfordgrupprörelse och Anonyma alkoholister. Historiska perspektiv kompletteras med praktiska erfarenheter. Mitt eget kapitel handlar om framväxten av Sinnesrogudstjänster som gudstjänstform inom Svenska kyrkan.

Author: Swace

Share This Post On