Lectures test swace


Upcoming lectures

October 9 ”Diaconia and the crisis of care” Lecture at the learning week in Växjö diocese, the Folk High School of S:t Sigfrid, Kronoberg, Växjö.


The lists below include lectures held in various contexts, on different subjects, in Swedish or in English. The lectures in English are most often given in academic conferences or courses. The subjects are normally related to liturgy, diacony or ecclesiology, often with a gender perspective.

If you are interested in hiring me for a lecture please send me an e-mail.Previous lectures

2019

12 June. ”Gudstjänst i folkkyrkan – ett perspektiv från grannlandet” lecture at the bishop’s occupational days for priests, June 11-12 2019, Sundvolden hotel, Oslo

6 May. ”Omsorgen om vårt gemensamma hem – att läsa Laudato Si i församlingen”  interjection at theme night about climate crisis at the Newman Institute in Uppsala

6 April. ”Diakoni i centrum och periferi” lecture at Vårsta diakoni, Härnösand.

21 February.Diakoni som teologi” lecture for the theological network in Stockholm diocese.

2018

29 November.Diakoni tur och retur. Teorier, forskning och diakonal verklighet” Lecture at the bishops day of deacony. Åkersbergs stiftsgård, Lund.

26 November. Moderator at minisymposium about the care of souls in institutions – a meeting between practitioners and reasearchers in Kyrkans Hus, Uppsala.

9 October. ”Med en ny handbok i Guds tjänst” Further training for priests and deacons in Härnösands diocese, Sundsvall.

3 October.Breaking the Bread – Communicating Christian faith in a Late Modern Nordic Context” at LUMEN colloquium, Aarhus, Denmark, on The Relation between Liturgy and Society.

14 June “Secularism, Church Bells and Muslim Calls for Prayer – religious realities challenging academic disciplinary borders” paper presented at the 9th Conference of the International Society for Empirical Research in Theology, with the theme “Shifting Borders in Empirical Theology”. Faculty of Theology, University of Helsinki.

2017

17 oktober.Varför firar vi gudstjänst?”, Lecture for the congregation in Botkyrka, the Swedish Church.

Kyrkokansliet, Svenska kyrkan January 17. Church of Sweden, Uppsala. ”Diakoni, kyrka och kön”. Lecture at a network gathering on diaconal development.

2016

November 23. Esbo, Finland “Gudstjänst i tiden” Lecture at the annual conference of the Nordic liturgical network Leitourgia, November 22-25.

December 3. Workshop in the project “Dansa tro, dansa liv”, Hannemo kursgård, Västra Ämtervik, diocese of Karlstad.

November 15. ”Din är makten – om makt och kön i församlingen”. Lecture on training in ecclesial leadership, Åkersbergs stiftsgård, Höör.

November 1-2. ”A Queer Perspective on Nordic Ecclesiology”. Lecture on a Nordic Research school and PhD-education at Menighetsfakulteten, Oslo.

October 29. ”Om dansen i kyrkan”. Lecture at a dance festival, Gottsunda parish, Uppsala.

October 20. ”Luther and the Swedes – from obligation to liberation”. Lecture at the conference La Réforme. Quel héritage pour L’Europe?, Université Paris-Sorbonne, Paris.

September 27. ”När diakoni blir vetenskap” and ”Diakonin som kyrkans ansikte”. Lectures for deacons in the diocese of Västerås. Stiftsgården, Rättvik.

September 15-17. “Beyond the secular – an in-depth study of parenting in 21st century Sweden” and “Social agency as a basic trait of the Christian church”. Papers presented at the Diaconia in dialogue. 6th Biennial Conference for Research in Diaconia and Christian Social Practice. Helsinki, Finland.

May 12. ”Liturgi i förändring – gudstjänstreform i ett internationellt – ekumeniskt perspektiv”. Lecture at an ecumenical gathering occasioned by the renewal of the worship manual for Church of Sweden, Uppsala.

May 4. ”Gudstjänst som tradition och kommunikation”, Lecture at a network meeting for worship renewal in the Church of Sweden diocese of Linköping. Vårdnäs stiftsgård.

April 26-28. ”Family, Church and Tradition in 21th century Sweden”. Paper presented at the conference A Nordic Perspective on Ecclesiology and Ethnography, Church of Sweden Research Unit, Uppsala.

April 21. ”Liturgi i förändring – gudstjänstreformer i Norden 50 år efter Andra Vatikankonciliet”, Lecture at the Faculty of Theology, University of Helsinki.

April 11. “Maria i våra hjärtan. Maria i folktro och kyrkans tradition”, lecture in the parish of Sollentuna, Sollentuna kyrka.

April 7. Nätverket för Sinnesrogudstjänster i Stockholms stift, “Sinnesro – en gudstjänst för alla? Lecture in a network for worship and the twelve steps movement, Church of Sweden, diocese of Stockholm.

2015

November 17. “Din är makten – om makt och kön i församlingen” Föreläsning på kurs i Kyrkligt ledarskap, i samverkan mellan Malmö högskola, Lunds universitet och Svenska kyrkan, Åkersbergs stiftsgård.

October 26. “Ecclesiology in a Nordic Context: Challenges of Particularity and Coherence” Introduktionsföreläsning vid Researching Ecclesial Bodies. Symposium on the Challenges of Particularity and Coherence in Ecclesiology, Uppsala University.

October 8. “Kristi kropp i livets dans” Föredrag om kropp och rörelse i gudstjänsten vid samling för dansnätverket i Uppsala stift på stiftsgården Breidagård, Uppsala.

October 6-7. Workshop på temat ”Fri att vara kyrka. Om ande och ordning i församlingen” i samband med fortbildningsdagar för präster i Härnösands stift, Hallstaberget, Sollefteå.

August 21. Föredrag om Sinnesrogudstjänster i samband med bokrelease för boken “Vägar till befrielse och temadag om Oxfordgrupper, AA:s 12 steg, Ignatius andliga övningar och Sinnesro/Recovery” i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm kl 9.30-17.00. Öppet arrangemang.

August 10-15. “Bodily formation in a Secular Time”. Paper presentation at the congress of Societas Liturgica, Quebec, Canada.

April 14. ”Kyrkan som kön”. Föredrag vid temadag om Kyrka i nutid på Teologiska högskolan i Bromma.

March 22. ”Maria i våra hjärtan – mariabilder och mariatraditioner i folktron och i kyrkan”. Föredrag i Västerås domkyrka.

March 21. ”Marias återkomst och vår”. Föredrag vid Uppsala ekumeniska kvinnoråds kvinnofrukost i Missionskyrkan, Uppsala.

March 18. ”Maria i folktro och tradition”. Föredrag i Valö församlingshem.

March 2. “Serenity Prayer Services – a Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective”. Föredrag vid universitetet i Reykjavik, Island.

2014

October 27. ”Marias återkomst och vår”. Föredrag på Katedralkaféet, Uppsala domkyrkoförsamling.

September 18. “Serenity Prayer Services – a Swedish 21st Century Phenomenon in Ecclesiological Perspective”. Paper presented at the conference Diaconia Under Pressure, Ersta, Stockholm.

April 28. ”Utsatt eller insatt? – en folkkyrka i mariginalen” Föredrag vid Temadag om folkkyrkan i Tegs kyrka för Svenska kyrkan i Umeå.

March 25-26. ”Sinnesrogudstjänster” Dubbelseminarium vid temadagar om Vuxnas väg vid Johannelunds teologiska högskola.

March 24. “A female face of the church? Liturgy and diaconal practice in a Nordic context”. Föreläsning på doktorandkurs ”Diakoni, verdier og profesjonell praksis” vid Diakonhjemmet i Oslo.

2013

October 11. ”Samhällets förändring och gudstjänstens. En bakgrund till arbetet med våra gudstjänstböcker”. Föredrag vid upptakt för Equmeniakyrkans arbete med ny handbok, Teologiska högskolan, Bromma.

May 20-22. “Welfare, Religion and Gender: Scandinavian experiences in European perspective”. Paper presenterat vid Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy. An interdisciplinary conference.

April 24–27. “The path between University and Church in Sweden”. Paper presenterat vid konferens om Liminal Protestantism. The institutional future of Protestant Churches in NW-Europe. Doorn, Holland.

February 20. ”Från bokstav och notbild till levande gudstjänst. Handboksförslaget i församlingens vardag”. Föreläsning vid Skara stifts profilkurs för präster och kyrkomusiker.

2012

November 12. ”Hon står mellan raderna och ser på mig. Att forska om kyrka och kön”. Installationsföreläsning i samband med professorsutnämning, Uppsala Universitet.

September 5-7. “Welfare, Religion and Gender. Scandinavian Experiences in a European Perspective”. Föreläsning vid konferensen Neue soziale Bewegungen als Herausforderung sozialkirchlichen Handelns – Zur Neuformatierung der Zivilgesellschaft seit dem Ende der 1960er Jahre, Bochum University.

May ”Att nå fram med budskapet – språkets betydelse i den nya kyrkohandboken”. Föredrag på Svenska kyrkan kommunikationsdagar, Stockholm Water Front.

April 18-19. Föreläsare vid två seminariedagar i Söderhamn och Uppsala för Uppsala stift inför försöksverksamhet med ny kyrkohandbok.

March 8. ”Den nya kyrkohandboken och det gudstjänstliv den är till för”. Föredrag på kontraktskonvent för Älvdals kontrakt, Billdals kyrka, Göteborg, 8 mars.

February 4. Medverkan i strömmen ”Högmässans teologi och spiritualitet” vid Teologifestivalen, Missionskyrkan, Uppsala.

January 5-8. “Worship in time. Worship in the Church of Sweden 1968-2008”. Paper presenterat vid seminariet Liturgy and Hermeneutics, North American Academy of Liturgy, Montreal.

2011

October. Gudsrikets strukturer – en nödvändig omöjlighet. Svenska kyrkans forskardagar.