Ecclesiologica & alia: Studia in Honorem Sven-Erik Brodd

En samling uppsatser som hyllning till professor Sven-Erik Brodd I samband med hans pensionering från den kyrkovetenskapliga professuren vid Uppsala universitet I januari 2016. Min egen uppsats handlar om hur framväxten av Sinnesrogudstjänsterna i Sverige kan tolkas i förhållande till Svenska kyrkans självförståelse.

Author: Swace

Dela detta inlägg