Folkkyrka – i solidaritet med kvinnor?

I spåren av FN:s kvinnoårtionde 1976-1986 tog Kyrkornas världsråd initiativ till det ekumeniska årtiondet <em>Kyrkor i solidaritet med kvinnor 1988-1998</em>. I Sverige utmanade nya mötesplatser och nya gudstjänstformer under kvinnors ledarskap folkkyrkan att vara en kyrka i verklig solidaritet också med kvinnor.

Slut på förlaget men enstaka exemplar kan beställas av författaren.

Author: Swace

Dela detta inlägg