Kära Ester! Texter om Feminism och kristen tro.

Artiklar skrivna i dialog med Ester Lutteman, som efter ett liv i kyrkans tjänst lämnade Svenska kyrkan 1957, sedan kyrkomötet beslutat att inte stödja förslaget om att kvinnor skulle kunna bli präster. Det kapitel jag skrivit handlar hur det är möjligt att förena Guds auktoritet och min egen, både i mitt personliga och i kyrkans liv.

Author: Swace

Dela detta inlägg