Motstånd och förvandling – Gudstjänst på självförverkligandets marknad.

En antologi tänkt som inspiration för alla som arbetar med gudstjänst, men med särskild inriktning på den förnyelse av gudstjänstböcker som på går i flera kyrkor och samfund. Mitt kapitel handlar om hur frågar om makt och auktoritet aktualiseras i liturgiska reformer mot bakgrund av större maktförskjutningar i samtiden.

Author: Swace

Dela detta inlägg