Religiös förändring i norra Europa. En studie av Sverige.

Boken utgör slutrapport från projektet Från statskyrka till fri folkkyrka, som undersökte förändringsprocesser i samband med kyrkans skiljande från staten år 2000. Grundtanken i boken är att kyrkan och tron inte är på väg att försvinna, men förändras när samhället förändras.

Author: Swace

Dela detta inlägg