Forska om kyrkan


Hur kan man forska om kyrkan? Det är en fråga jag ställt mig i tjugo år, allt sedan jag började min forskarutbildning. Tycka om kyrkan är det många som gör, men forska?

I en bok på engelska som just kommit ut försöker vi nio personer som doktorerat i kyrkovetenskap de senaste femton åren att visa hur vi burit oss åt, vad vi upptäckt och vad som varit svårt. Själv skriver jag om att forska ur ett genusperspektiv. Jag frågar mig bland annat varför vi är så få kvinnor som forskar teologiskt om kyrkan, alltså inte sociologiskt eller psykologiskt, utan ecklesiologiskt, som det kallas, när det handlar om hur kyrkor förstår och uttrycker sig själva och sitt uppdrag i världen.

Vad tror du det beror på att så få kvinnor forskar om ecklesiologi?

Author: ninnaedgardh

Dela detta inlägg