Conviviality

Första kvällen på diakonikonferens och vi presenterar oss för varandra under mottot ”conviviality” – som av vår engelskspråkiga värd uttyds som konsten att leva tillsammans, i både teori och praktik. Eftersom konferensen ska handlar om utmaningarna som det innebär att leva i större mångfald så är ”conviviality” ett bra ord för det diakonala svaret. Men vad har diakonin att komma med på det området? Det får vi se under dagarna som kommer. Nu har vi i alla fall presenterat oss med hjälp av någonting vi har med oss från vårt eget sammanhang. Vi var många som missat att vi var ombedda att ta med en symbol. Någon löste det hela med att sjunga en sång. En sydafrikansk deltagare pratade om begreppet ubuntu – ”jag är för att vi är”. En annan sydafrikan talade om regnbågen – och syftade kanske på förre ärkebiskopen Desmond Tutus tal om mänskligheten som en regnbågsfamilj. Själv viftade jag med min iPhone och sa att i Sverige rör vi oss otroligt mycket på sociala medier, som både är en möjlighet och en svårighet för oss när det gäller att leva tillsammans, både privat och i samhället i stort. Nu på väg till öppningssessionen!

Author: ninnaedgardh

Dela detta inlägg