Den kommunikativa kyrkan: Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen

Artiklarna behandlar kyrkan som kommunikativ arena ur en lång rad olika aspekter. Min egen artikel har titeln ”Ordet blir kött och slår upp sitt tält ibland oss: Om att fira gudstjänst i sin kropp” och handlar om försök att återerövra kroppens och rörelsens kommunikation i luthersk kyrkotradition

Author: Swace

Dela detta inlägg