Församling – Här! Nu!

Är kvinnor underordnade i kyrkan, eller dominerar de i själva verket, medan männen hamnar i marginalen? I mitt kapitel ”Kvinnoförtryck eller kvinnodominans? Om att tyda genusverklighet i församlingen” (sid. 225-230) diskuterar jag hur genus skapas och upprätthålls i församlingslivet på ett sätt som vi oftast bara uppfattar som ”normalt”.

Säljes genom Växjö stift.

Author: Swace

Dela detta inlägg