Varför ser ni mot himlen? Teologi och befrielse i globaliseringens tid.

På vilket sätt kan teologin utgöra en konstruktiv kraft i kampen för rättvisa, demokrati och en ekologiskt hållbar framtid? Denna bok pekar på behovet av en teologi som utgår från historiska sammanhang och som medvetet tar ställning mot förtryck. Jag medverkar med kapitlet ”Rum för något nytt – principer för kontextuell liturgisk teologi”, sid. 52-69.

Author: Swace

Dela detta inlägg