Med Gud och hans vänskap. På spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden

”Det DNA som formar oss. Om kyrkan och diakonins subjekt” s. 283-297.

Author: Swace

Dela detta inlägg